Nếu thầy cô và các em quên MK MS team hãy vào link sau và nhập đầy đủ thông tin --> Hãy nhớ rằng nên thiết lập chế độ quên mật khẩu qua số điện thoại hoặc địa chỉ mail google để tránh việc phiền phức sau này!
Nhấn vào đây để khai thông tin: forms.gle/baveZvvVL7ftXdEz9

forms.gle/baveZvvVL7ftXdEz9
forms.gle/baveZvvVL7ftXdEz9