A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu Khối 11 Online

THỜI KHÓA BIỂU (Sáng)
ThứTiết11A(B2-203)11B(A1-301)11C(A1-302)11D(A1-303)
21Giao banGiao banGiao banGiao ban
2SHL-Hằng.LSHL-DươngSHL-BíchSHL-Thủy
3    
4    
5    
31    
2    
3    
4    
5    
41    
2    
3    
4    
5    
51 Lý(Bích) Lý(Bích)
2Hóa(Nho)Lý(Bích) Lý(Bích)
3 Lý(Bích) Lý(Bích)
4    
5    
61Lý(Bích)-PĐ Lý(Bích)-PĐ 
2Lý(Bích)-PĐ Lý(Bích)-PĐ 
3Lý(Bích) Lý(Bích) 
4    
5    
71Sinh(Hằng)Sinh(Hằng)Toán(Linh) 
2 Địa(Dương)Toán(Linh)Địa(Dương)
3Văn(Hoa-L)Văn(Hoa-L)Văn(Thủy)Văn(Thủy)
4Văn(Hoa-L)Văn(Hoa-L)  
5    
*SHĐG: 07h00'. Tiết 1: 07h15'
     
      
TST9987
 
Tiết 1: 14h00'
THỜI KHÓA BIỂU (Chiều)
ThứTIẾT11A(B2-203)11B(A1-301)11C(A1-302)11D(A1-303)
21    
2    
3    
4    
5    
31    
2    
3    
4    
5    
41    
2    
3    
4    
5    
51Lý(Bích) Lý(Bích) 
2Lý(Bích)Địa(Dương)-PĐLý(Bích) 
3Lý(Bích)Địa(Dương)-PĐLý(Bích) 
4    
5    
61 Lý(Bích)-PĐ Lý(Bích)-PĐ
2 Lý(Bích)-PĐ Lý(Bích)-PĐ
3 Lý(Bích) Lý(Bích)
4 Lý(Bích) Lý(Bích)
5    
71Địa(Dương) Địa(Dương) 
2    
3    
4    
5    
Tiết 1: 14h00'

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội