A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch thi lần 4 -Thời khóa biểu Trực tiếp và Online từ ngày 22/6/2021 (Điều chỉnh)

Thời khóa biểu Trực tiếp và Online từ ngày 21/6/2021

CHÚ Ý:
Dạy miễn phí cho NHÓM học sinh học lực thấp Buổi Sáng.
Dạy miễn phí cho cả LỚP vào Buổi Chiều
Dạy trực tiếp màu Tím
Dạy Online màu Xanh
- Thầy cô căn cứ lên lịch trực tiếp trên MS-Team, học sinh căn cứ vào lớp.
Buổi sáng: Tiết 1 bắt đầu 07h30
Buổi chiều: Tiết 1 bắt đầu lúc 14h30
Buổi tối (nếu có): Tiết 1 bắt đầu lúc 20h00.
--------------------- LỊCH THI ONLINE
+ Tối thứ 4: Thi Văn
+ Tối thứ 7: Thi Địa
+ Sáng CN: Thi Toán (08h00), Sử (09h40)
(Link thi: Theo TKB bên dưới)

BUỔI SÁNG

ThứTiết12A(B2-101)12B(B2-102)12C(B2-103)12D(B2-201)12E(B2-202)
21 Văn(Hoa.H)-PĐ  Văn (Hoa-L)-PĐ
2  Văn(Hoa.H)-PĐ Văn (Hoa-L)-PĐ
3    Văn (Hoa-L)-PĐ
4     
5     
31     
2     
3Lễ tri ân và trưởng thành Lễ tri ân và trưởng thành Lễ tri ân và trưởng thành
4     
5     
41     
2Văn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn (Hoa-L)-ONVăn (Hoa-L)-ON
3Văn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn (Hoa-L)-ONVăn (Hoa-L)-ON
4Văn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn(Hoa.H)-TTVăn (Hoa-L)-ONVăn (Hoa-L)-ON
5     
51     
2Toán(Dự)-ONToán(Dự)-ONToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TT
3Toán(Dự)-ONToán(Dự)-ONToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TT
4Toán(Dự)-ONToán(Dự)-ONToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TTToán(Hằng)-TT
5     
61     
2Sử(B.Thảo)-TTĐịa(H)-TTVăn(Hoa.H)-TTToán(Hằng)-TTSử(Vui)-TT
3Sử(B.Thảo)-TTĐịa(H))-TTVăn(Hoa.H)-TTToán(Hằng)-TTSử(Vui)-TT
4Sử(B.Thảo)-TTĐịa(H)-TTVăn(Hoa.H)-TTToán(Hằng)-TTSử(Vui)-TT
5     
71     
2Địa(H)-TTSử(B.Thảo)-TTToán(Hằng)-TTĐịa(Dương)Văn (Hoa-L)
3Địa(H)-TTSử(B.Thảo)-TTToán(Hằng)-TTĐịa(Dương)Văn (Hoa-L)
4Địa(H)-TTSử(B.Thảo)-TTToán(Hằng)-TTĐịa(Dương)Văn (Hoa-L)
5     
CN Môn: Toán (08h00)
Link thi:
(https://azota.vn/de-thi/qa47wo)
Môn Lịch sử (09h40)
Link thi: https://azota.vn/de-thi/srp0mo
 
 
 
 

 

CHIỀU:
ThứTIẾT12A(B2-101)12B(B2-102)12C(B2-103)12D(B2-201)12E(B2-202)
21     
2 Văn(Hoa.H)Địa(H)Toán(Hằng)Văn (Hoa-L)-PĐ
3 Văn(Hoa.H)Địa(H)Toán(Hằng)Văn (Hoa-L)-PĐ
4 Văn(Hoa.H)Địa(H)Toán(Hằng)Văn (Hoa-L)-PĐ
5     
31     
2Toán(Dự) Văn(Hoa.H)Sử(Vui)Toán(Hằng)
3Toán(Dự) Văn(Hoa.H)Sử(Vui)Toán(Hằng)
4Toán(Dự) Văn(Hoa.H)Sử(Vui)Toán(Hằng)
5     
41     
2Sử(B.Thảo)Toán(Dự)Văn(Hoa.H)Địa(Dương)Sử(Vui)
3Sử(B.Thảo)Toán(Dự)Văn(Hoa.H)Địa(Dương)Sử(Vui)
4Sử(B.Thảo)Toán(Dự)Văn(Hoa.H)Địa(Dương)Sử(Vui)
5PB QC THI    
51     
2Văn(Hoa.H)Địa(H)Sử(Vui)Toán(Hằng)Địa(Dương)
3Văn(Hoa.H)Địa(H)Sử(Vui)Toán(Hằng)Địa(Dương)
4Văn(Hoa.H)Địa(H)Sử(Vui)Toán(Hằng)Địa(Dương)
5 PB QC THI   
61     
2Toán-DựVăn(Hoa.H)Địa(Hường)Văn (Hoa-L)Toán(Hằng)
3Toán-DựVăn(Hoa.H)Địa(Hường)Văn (Hoa-L)Toán(Hằng)
4Toán-DựVăn(Hoa.H)Địa(Hường)Văn (Hoa-L)Toán(Hằng)
5   PB QC THI 
71 Địa(x3 tiết) Sử (3 tiết) Toán (3 tiết) ĐỊa (3 tiết) Văn (3 tiết)
2 
3
4 
5
 
TỐI:
ThứTIẾT12A(B2-101)12B(B2-102)12C(B2-103)12D(B2-201)12E(B2-202)
41     
220h thứ 4, môn Văn ngày 23/6/2021
(Đề thi được qua Team lúc 20h00)
3
4
5     
ThứTIẾT12A(B2-101)12B(B2-102)12C(B2-103)12D(B2-201)12E(B2-202)
71     
220h thứ 7, ngày 26.6.2021 thi môn Địa
Link thi (nhấn vào): 
Làm trên google Form
3
4
5     

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội