A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu Khối 10 Online

THỜI KHÓA BIỂU (Sáng)
ThứTiết10A(A1-101)10B(A1-102)10C(A1-201)10D(A1-202)10E(A1-203)
21Giao banGiao banGiao banGiao banGiao ban
2SHL-ChămSHL-ChuyênSHL-XuânSHL-DựSHL-Nga
3     
4     
5     
31     
2     
3     
4     
5     
41     
2     
3     
4     
5     
51Toán(Chuyên)Toán(Chuyên)Toán(Linh)  
2Văn(Trang)Văn(Trang)Toán(Linh)  
3Văn(Trang)Văn(Trang)Toán(Linh)  
4     
5     
61Sử(Nga)Sử(Nga)   
2  Hóa(Nho)Hóa(Nho)Hóa(Nho)
3  Văn(Trang)  
4     
5     
71     
2     
3     
4     
5     
*SHĐG: 07h00'. Tiết 1: 07h15'
      
       
TST66733
       
Tiết 1: 14h00'
THỜI KHÓA BIỂU (Chiều)
ThứTIẾT10A(A1-101)10B(A1-102)10C(A1-201)10D(A1-202)10E(A1-203)
21     
2     
3     
4     
5     
31     
2     
3     
4     
5     
41     
2     
3     
4     
5     
51  Địa(Dương)Toán(Dự)-PĐ 
2   Toán(Dự)-PĐ 
3   Toán(Dự)-PĐToán(Dự)-PĐ
4     
5     
61   Toán(Dự)Toán(Dự)
2   Văn(Trang)Văn(Trang)
3   Văn(Trang)Văn(Trang)
4   Văn(Trang)Văn(Trang)
5     
71     
2     
3     
4     
5     
Tiết 1: 14h00'

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội