DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT NGHỀ

NĂM HỌC 2020-2021

***

1. Trường Trung cấp Cơ giới Đường bộ Hải Dương

Địa chỉ: Phường Cộng Hòa - TX Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 02203882781

Website: http://www.cdngiaothongvantai

Email: cdncgdb@gmail.com

2. Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Email: cdndb@cdndongbac.edu.vn
Điện thoại: 0253.829.417 - 02053.829.466
Fax: 0253.829.402

3. Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

Địa chỉ: 213 Ngô Gia Tự, Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại: 02413 874464 - Hotline: 0976586458 - 0904 489868

Email: phongdaotao.ktkt@gmail.com

Website: www.ktkt-dulichbacninh.edu.vn

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang

Địa chỉ: 202 Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang - Bắc Giang.

Tel: (0240) 3826112;   Fax: (0240) 3854513

Email: contact@bcit.edu.vn

Web: http://www.bcit.edu.vn