A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022

          Thực hiện công văn số 05/HDLT/SGDĐT-CĐN, ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang về Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2021-2022.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022.

1- Thời gian: từ 07 giờ 30, ngày 25/9/2021

2- Địa điểm: Phòng họp nhà B1- Trung tâm;

3- Điều hành hội nghị:

- Chủ trì hội nghị: Đ/c Đỗ Văn Viên- Giám đốc;

                               Đ/c Đinh Huy Chương- Chủ tịch CĐ.

- Thư ký:  Đ/c Ngô Đông Dương- Thư ký hội đồng giáo dục.

4- Thành phần: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế và hợp đồng cơ hữu tham gia: 24, trong đó: có mặt: 24, vắng mặt: 0.

5- Nội dung triển khai

TT

Nội dung

1

1.1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đơn vị.

1.2. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021.

1.3. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, gồm:

- Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021; Chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Báo cáo việc tuyển dụng, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp; giải quyết chế độ nâng lương, nâng ngạch, đánh giá xếp loại CCVC; thi đua- khen thưởng,...

- Báo cáo công khai tình hình tài chính năm học 2020-2021 (ngân sách, nguồn khác); quyết toán tài chính; việc quản lý, mua sắm, trang thiết bị; kết quả thanh tra, kiểm tra tài chính (nếu có).

2

Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2021-2022.

3

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021; phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

4

Thảo luận; Báo cáo tổng hợp ý kiến của CBCCVC và người lao động; Giải đáp những kiến nghị của CBCCVC và người lao động.

Báo cáo về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

5

Công tác thi đua khen thưởng.

6

Thông qua Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 và ký giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch công đoàn.

(Kèm theo Nghị quyết Hội nghị)

Các nội dung trên được hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thông qua hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày với biểu quyết 24/24 (đạt 100%)./.

                                     Đỗ Văn Viên

                                       Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội