An toàn covid

An toàn covid

Thực hiện đảm bảo an toàn covid trong trường học, sáng ngày 07/02/2022 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Động đã tổ chức lấy mẫu gộp test nhanh covid-19 cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường 
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội