Sản phẩm video clip Vũ khúc sân trường tháng 4/2021

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-ĐTN của BCH đoàn trường
Sản phẩm video Vũ khúc sân trường năm 20201

Với hơn 200 bạn đoàn viên thanh niên tham gia tập luyện trong thời gian đầy tuần của tháng 4
Do hạn chế về phương tirnj kĩ thuật nên chất lượng vide không được chuyên nghiệp. Các bạn thông cảm nhé!

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội