A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức từ 07h30, ngày 14/6/2020 tại phòng họp nhà B1

Dự Đại hội có 10/10 đảng viên chính thức của chi bộ được Đại hội triệu tập, đạt 100%. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong tổ công tác của Huyện ủy tới dự và chỉ đạo đại hội. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn chương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết mục tiêu, chỉ tiêu và bàn các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ, chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025, gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đỗ Văn Viên

Bí thư chi bộ

 

2

Trần Thị Nguyệt

Phó bí thư chi bộ

 

3

Đinh Huy Chương

Chi ủy viên

 

Đại hội nhất trí biểu quyết một số mục tiêu chủ yếu, các danh hiệu thi đua nhiệm kỳ 2020- 2025, như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ĐẾN NĂM 2025

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, đoàn kết, tăng cường sức mạnh tập thể, đổi mới công tác quản lý; phát triển ổn định về số lượng, từng bước nâng dần chất lượng văn hóa, đào tạo nghề; tuyên truyền, quảng bá mô hình GDNN, GDTX, tạo cơ hội cho mọi người được học tập tiếp tục, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong xụ thế hội nhập. Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động tiên tiến, đảng viên trong chi bộ thành tốt nhiệm vụ trở lên.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Phát triển về số lượng người học

- Tuyển sinh lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT mỗi năm có từ 4-5 lớp, với trên 180 học sinh, toàn Trung tâm có trên 500 học sinh các khối.

- Liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh học văn hóa mỗi năm từ 7- 9 lớp, với trên 180 học sinh (100% học viên khối 10 tham gia học trung cấp nghề). Mỗi năm có từ 4- 7 lớp tham gia thực tập, sản xuất tại doanh nghiệp.

            - Giáo dục hướng nghiệp cho 100% học sinh khối 10, dạy nghề phổ thông 100% số lượng  học sinh khối 11.

- Dạy nghề ngắn hạn cho LĐNT mỗi năm từ 60- 90 học viên (nếu đề án của Chính phủ còn tiếp tục thực hiện).

- Phối hợp mở lớp chuyển giao KHKT, tin học, tiếng Anh, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, nhân dân địa phương (mỗi năm có từ 1- 2 lớp). Bồi dưỡng tin học, tiếng Anh cho 100% học sinh học chương trình GDTX của Trung tâm.

            - Cho thuê địa điểm các lớp đào tạo, bồi dưỡng: mỗi năm có từ 01-02 lớp ngắn hạn.

            - Tăng cường lợi thế các nghề sản xuất dịch vụ tại chỗ (may, hàn, mộc,...), tận dụng thiết bị sẵn có, nâng cao tay nghề cho học sinh, tạo nguồn thu nhập cho người lao động.

2. Chất lượng GDTX và liên kết đào tạo nghề

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt 40%;  khá 50%; TB 9%; yếu 1%.

- Xếp loại học lực: Giỏi, khá 15%; TB 80%; Yếu, kém 5%.

- Tốt nghiệp THPT hằng năm: Từ  90% trở lên (nếu học sinh tham gia đăng ký dự thi).

- Tốt nghiệp trung cấp nghề hằng năm: Từ 98% trở lên, 100% học viên tốt nghiệp nghề được tư vấn, giới thiệu việc làm, phấn đấu trên 80% học viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

3. Về xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị

  - Tham mưu hoàn thành đầu tư xây dựng Trung tâm trung hạn, dài hạn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng, cải tạo xưởng thực hành, bổ sung trang thiết bị thực hành các nghề như: chăn nuôi thú y, mộc, bảo hành bảo trì máy tính,... Bổ sung thêm số máy vi tính; tiếp tục đề xuất xây dựng phòng thực hành thí nghiệm 3 môn Lý- Hóa- Sinh.

- Tiếp tục tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động (29/8/1997-29/8/2022).

- Hoàn thiện khuôn viên, trồng bổ sung cây xanh trong khu vực trường.

4. Về xây dựng đội ngũ, công tác xây dựng Đảng

- 100% cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không vi phạm đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định liên quan. 

            - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 80% trở lên cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Xếp loại chuyên môn của CBGV, nhân viên: Giỏi 30%, khá 50%, trung bình 20%, yếu 0%.

- Tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn 15%.

- Giới thiệu từ  4-5 quần chúng đi học cảm tình đảng. Kết nạp từ  4-5 đảng viên mới.

- Phân công từ 1-2 đảng viên đi học trung cấp LLCT.

- Phấn đấu chi bộ 03 năm đạt danh hiệu TSVM, 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Về xây dựng các tổ chức, đoàn thể

- Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh 5 năm liền.

- Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh 5 năm liền (trong đó 2 năm đạt vững mạnh xuất sắc).

- Trung tâm đạt tiên tiến, trong đó có 2 năm đạt tiên tiến xuất sắc.

- Cơ quan trường học đạt văn hoá.

            III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (mô hình GDNN, GDTX, tạo cơ hội cho mọi người được học tập, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, giới thiệu việc làm,...).

2. Công tác xây dựng Đảng

- Chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức  xây dựng Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

- Đổi mới hoạt động công tác dân vận, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất vì mục đích chung.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của chi bộ, cán bộ đảng viên theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.

3. Đổi mới công tác xây dựng, sự hoạt động của chính quyền và các đoàn thể quần chúng sao cho thống nhất, đồng bộ, có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành chi bộ, đồng chí Bí thư, PBí thư chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

            Đại hội kêu gọi các đồng chí đảng viên trong chi bộ hãy phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đồng chí Trần Thị Nguyệt- Phát biểu tham luận

Đồng chí Đinh Huy Chương- Phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Văn An- Phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Anh Tấn- Thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu bầu BCH

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Trưởng đoàn đại biểu của Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ  

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng BCH chi bộ

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Quang cảnh Đại hội

 

Quang cảnh Đại hội

               Đỗ Văn Viên- Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội