Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 02 KH/HU ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Động về Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2021.
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội