• Đỗ Văn Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0365301235
  • Email:
   dovandu12@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm tổ phó chuyên môn từ ngày 01/09/2021

 • Chu Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0974330748
  • Email:
   chuhuong02091992@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội