• Đinh Huy Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988117977
  • Email:
   dhcsd82@gmail.com
 • Lã Thị Chăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0983265179
  • Email:
   lachamsd1979@gmail.com
 • Lã Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0989129352
  • Email:
   tranghang297@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội